אילן כרמל Ilan Carmelכתב, בוחן, מאבחן

    הצ'ק נוריס של סצנת הרכיבה בחוף פולג. הכרמל נגע בכל דספלינות הרכיבה האפשריות, חוץ מחד אופן נג"ש.
    אילן היה מהראשונים לחזות את אופנת הסגפנות ההזויה על סינגל ספיד בשבילי המידלאיסט ולתרגל אותה כמנטור לקהילה שלמה.
    בעברו נהג לעסוק בסימון כל דרופ הזוי רק כי הוא שם, היום הוא מתון יותר בגבהים אך קיצוני יותר במרחקים.