WaveCel

טרק חושפים טכנולוגית בטיחות חדשה בקסדות

טרק קדימה 1070×200
DAA 6.19 1070×200
DAA 6.19 1070×200
DAA 7.19 1070×200
Matzman 7.19 1070×200
Matzman 7.19 1070×200
Matzman 8.19 1070×200
סגפרדו 1070×200

מאת: Trek                                                                                            

אחרי בילדאפ עולמי חוצה מדיות שהכריז כי טרק הולכים לשנות את עולם האופניים, ואחרי חרושת ספקולציות שנגעו בכל האספקטים של הרכיבה והאופניים, טרק חושפים את ה WaveCel.

 


                                                                         

WaveCel היא טכנולוגיית בטיחות חדשה המיושמת בלעדית בקסדות בונטרגר. זהו למעשה פולימר תלת ממדי חדש, בפיתוח אמריקאי שמחליף את קצף ה EPS המסורתי בקסדות.

 קסדות במילוי קצף אמורות להגן מפגיעה ישירה והשפעתה על הגולגולת, בעוד ה WaveCel הבנוי בצורת רשת תלת ממדית אמור להתמודד גם עם הסתה, סיבוב והעיוות של הגולגולת הנגרמים כתוצאה מנפילה מאופניים בכביש וגם בשטח.

הקסדות הראשונות מהסדרה החדשה צפויות להגיע לישראל בתחילת מאי.


bontragerxxxwavecelhelmetcpsc_25365_a_primary-custom

טרק קדימה 1070×200
DAA 6.19 1070×200
DAA 6.19 1070×200
DAA 7.19 1070×200
Matzman 7.19 1070×200
Matzman 7.19 1070×200
Matzman 8.19 1070×200
סגפרדו 1070×200

bontragerblazewavecelhelmetcpsc_25359_c_primary-custom

טרק קדימה 1070×200
DAA 6.19 1070×200
DAA 6.19 1070×200
DAA 7.19 1070×200
Matzman 7.19 1070×200
Matzman 7.19 1070×200
Matzman 8.19 1070×200
סגפרדו 1070×200

bontragerblazewavecelhelmetcpsc_25359_c_alt3-custom

טרק קדימה 1070×200
DAA 6.19 1070×200
DAA 6.19 1070×200
DAA 7.19 1070×200
Matzman 7.19 1070×200
Matzman 7.19 1070×200
Matzman 8.19 1070×200
סגפרדו 1070×200

כתבות נוספות