אופני טרייל/AM במבחן-Orbea Occam SL 2024

"במשך מספר שבועות שבחנתי את ה ה-OCCAM SL התלבטתי כיצד אתאר אותם. האם מדובר באופני קרוס קאנטרי ארוכי מהלך, או באופני שבילים זריזים במיוחד? אני חושב שהמסקנה היא שאורך מתלה ומספרי גיאומטריה לא [...]