TriEye משקפי רכיבה עם מראה אחורית במבחן

TriEye הם משקפי רכיבה ייעודיים הנותנים פתרון למי שמעוניין לרכוב עם מראה שמספקת שדה ראיה לאחור. האם הם בטיחותיים מספיק? האם הם עומדים במבחן הסטייל של הכבישון? על כך ועוד במבחן של אורי ניצן