SRAM Transmission-הכירו את מערכת ההינע החדשה והמהפכנית של סראם

סראם השיקו מערכת הינע אלחוטית חדשה ומהפכנית לשטח. שחר מיליס חפר בבליל המידע האין סופי שהתפרסם וזיקק אותו לסוג של תקציר מנהלים על הדברים הבולטים שחשוב לדעת על המערכת החדשה. כל הפרטים בפנים