אסף פורת Assaf Poratכתב, בוחן כביש
כבישון אדוק, חובב קצוות, מחלוצי סצנת "ראש ציפור"