WaveCel

טרק חושפים טכנולוגית בטיחות חדשה בקסדות

מוטוליין-פוקס 1070×200
דמו 24 1070×200
מוטוליין פוקס קבוע 1070×200
אויז 24 1070×200
מוטו קסדות
טרק 11.23 1070×200
מצמן 2 1070×200
KTM  1070×200
טרק מדון 11.23 1070×200
מצמן 1 1070×200
מוטו נעלים
rise 24 1070×200

מאת: Trek                                                                                            

אחרי בילדאפ עולמי חוצה מדיות שהכריז כי טרק הולכים לשנות את עולם האופניים, ואחרי חרושת ספקולציות שנגעו בכל האספקטים של הרכיבה והאופניים, טרק חושפים את ה WaveCel.

 


                                                                         

WaveCel היא טכנולוגיית בטיחות חדשה המיושמת בלעדית בקסדות בונטרגר. זהו למעשה פולימר תלת ממדי חדש, בפיתוח אמריקאי שמחליף את קצף ה EPS המסורתי בקסדות.

 קסדות במילוי קצף אמורות להגן מפגיעה ישירה והשפעתה על הגולגולת, בעוד ה WaveCel הבנוי בצורת רשת תלת ממדית אמור להתמודד גם עם הסתה, סיבוב והעיוות של הגולגולת הנגרמים כתוצאה מנפילה מאופניים בכביש וגם בשטח.

הקסדות הראשונות מהסדרה החדשה צפויות להגיע לישראל בתחילת מאי.


WaveCel טכנולוגית קסדות חדשה מבית טרק

מוטוליין-פוקס 1070×200
דמו 24 1070×200
מוטוליין פוקס קבוע 1070×200
אויז 24 1070×200
מוטו קסדות
טרק 11.23 1070×200
מצמן 2 1070×200
KTM  1070×200
טרק מדון 11.23 1070×200
מצמן 1 1070×200
מוטו נעלים
rise 24 1070×200

WaveCel טכנולוגית קסדות חדשה מבית טרק

מוטוליין-פוקס 1070×200
דמו 24 1070×200
מוטוליין פוקס קבוע 1070×200
אויז 24 1070×200
מוטו קסדות
טרק 11.23 1070×200
מצמן 2 1070×200
KTM  1070×200
טרק מדון 11.23 1070×200
מצמן 1 1070×200
מוטו נעלים
rise 24 1070×200

WaveCel טכנולוגית קסדות חדשה מבית טרק

מוטוליין-פוקס 1070×200
דמו 24 1070×200
מוטוליין פוקס קבוע 1070×200
אויז 24 1070×200
מוטו קסדות
טרק 11.23 1070×200
מצמן 2 1070×200
KTM  1070×200
טרק מדון 11.23 1070×200
מצמן 1 1070×200
מוטו נעלים
rise 24 1070×200

Comments

comments

כתבות נוספות